Spor bireyin fiziksel ve davranışsal gelişimine yardımcı olur.

Sinir, kas ve eklem koordinasyonunun gelişmesini sağlar.

Psikomotor becerileri geliştirir.

Bireyi topluma hazırlar.

Taklit becerisi gelişir.

Vücut kontrolünü sağlamaya başlar.

Kendini ifade edebilmesine olanak sağlar, isteklerini sözlü veya beden dili ile ifade eder.

Stereotip hareketlerde azalmaya yardımcı olur.

Bireyin yaratıcılığını geliştirir, çocuk bedenini tanımaya başlar ve farkındalığının artmasında önemli rol oynar.

Bireyin bedenini tanımaya başladıkça özgüveni artar.

Bireyin genelleme yapmasına yardımcı olur, çocuk kazandığı becerileri günlük yaşamda kullanmaya başlar.

Sporun Katkısı

Sporla beraber enerjisini doğru kullanmayı öğrenen birey aynı zamanda özgüven, muhakeme yeteneği, başarma duygusu ve sosyal iletişim kurma becerilerinde inanılmaz bir ilerleme kat eder. Spor, tam da bu noktada otizmli bireylerin eksikliklerini gideren bir ilaç gibidir.

Otizmli birey spor yaparken motorik özelliklerini geliştirir ve eğlenir, ayrıca spor otizmli bireyin yaşam becerilerine de olumlu yönde katkılar sağlar.

Sporla beraber disiplin, düzen, hedefleri olan programlı bir hayat otizmli bireylere iyi gelecektir.

Gününü yoğun bir eğitimle geçiren bireyin yorucu bir günün ardından rahatlaması, stres atması ve geri kalan enerjisini olumlu kullanması için sporu benimsemesi şarttır.