Neden otizm ve spor

Spor bireyin fiziksel ve davranışsal gelişimine yardımcı olur. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunun gelişmesini sağlar. Psikomotor becerileri geliştirir. Bireyi topluma hazırlar. Taklit becerisi gelişir. Vücut kontrolünü sağlamaya başlar. Kendini ifade edebilmesine olanak sağlar, isteklerini sözlü veya beden dili ile ifade eder. Stereotip hareketlerde azalmaya yardımcı […]