Yaygın Gelişim Bozuklukları

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB); erken çocuklukta sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun gelişmeme veya kaybın olduğu bir grup psikiyatrik bozukluktur. Genel olarak bu bozukluklar gelişimin birçok alanını etkilerler ve kalıcı işlev bozukluklarına yol açarlar.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Türleri

ABA
DIR FLOORTİME
DUYU BÜTÜNLEME(ERGOTERAPİ)
ETEÇOM
HİPOTERAPİ
SÖZEL DAVRANIŞ
TEMEL TEPKİ ÖĞRETİMİ (PRT)
ZİHİN KURAMI