Dil ve Konuşma Güçlüğü

Dil ve konuşma güçlüğü; konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkarılışında, eklemlenişinde, artikülasyonunda ve anlamında bozukluk bulunması; sözel iletişimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler nedeniyle dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki güçlüklerin, bireyin eğitim performansı ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumudur.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Türleri

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
DIR FLOORTİME
DİSLEKSİDE OKUMA AKICILIĞI
DUYGUSAL ZEKA
ERGEN VE YETİŞKİN KEKEMELİĞİNDE
ETEÇOM
GECİKMİŞ DİL VE KONUŞMA
HİPOTERAPİ
MASAL TERAPİSİ
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA KEKEMELİK TERAPİSİ EĞİTİMİ
OYUN TERAPİSİ
SES BOZUKLUKLARINDA KLİNİK DEĞERLENDİRME
TOTAL LARENJEKTOMİ