Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül öğrenme bozukluğu, bireylerin zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma, yazılı anlatım ve/veya matematik seviyelerinin beklenin önemli derecede altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Türleri

UZMAN DMP
ABA
AKIL VE ZEKA OYUNLARI
DEM –OKU
DUYU BÜTÜNLEME(ERGOTERAPİ)
FOTOĞRAFİK TANIMA TEMELLİ OKUMA YÖNTEMİ EĞİTİMİ
HİPOTERAPİ
MATH PREP
türkçe prep
UZMAN DİSGRAFYA