Eğitim
derinlik ister...

Kurumumuz 2013 yılında Psikolog Gülşen SARI tarafından Özel Aday Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adıyla faaliyetine başlamıştır. Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı ve Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programlarında 2018 yılına kadar öğrencilerine eğitim vermiştir.

2018 yılında yeni yerine taşınarak eğitim-öğretime Özel DERİN Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak devam etmektedir. Merkezimiz, özverili eğitmenlerimizle çocuklarımızı topluma kazandırmayı görev edinmiştir.

Değerlerimiz

01

“Eğitim derinlik ister” felsefemizle, çocuklarımızın hiç bir rahatsızlığına ya da engeline aldırmadan hayatın içinde olmaları için var gücümüzle mücadele etmektir.

Misyonumuz

02

Özel gereksinimi olan bireylerin, mümkün olan en erken dönemde gereksinimlerine göre, eğitim ortamlarında uygun yöntemler ve araç-gereçler kullanılarak desteklenmesini sağlamaktır.

 

Vizyonumuz

03

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere uzman eğiticiler tarafından eğitim ve psikolojik destek verilerek toplumla bütünleşir hale gelmelerini sağlamaktır.

 
Mezun Öğrenci
0 +
Tamamlanmış Eğitim
0 +
Başarı Sertifikası
0 +
Uzman Eğitici
0 +