Oyun zamanları, çocukların kendilerini en iyi ifade edebildiği öğrenmeye en açık olduğu ve etkileşime en kolay geçebileceğimiz zaman dilimleridir. Oyun; çocukların düşünme kapasitesini, empati duygusunu, dil gelişimini, hayal gücünü destekler.

Etkileşimin başlaması ve devamı için, çocuğun oyununa çocuğun inisiyatifiyle katılmak, mecbur bırakmadan bizim değil kendi istediği şekilde oynaması, doğru oyuncak seçimi, bireysel farklılıklar, çocuğun kullandığı iletişim sinyallerini görebilmek ve onu anladığımızı belli etmek çok önemlidir.


Otizm tanısı almış yada belirtilere sahip çocukların; dil becerileri, iletişim başlatma veya sürdürme, sembolik oyun becerileri, sosyal-duygusal becerileri tipik gelişim gösteren çocuklara kıyasla daha kısıtlıdır.

Floortime terapisi çocuklarla sağlıklı etkileşim kurmanın ve çocuğun sosyal-duygusal kapasitesi için önemlidir. Çocuğun niyetini anlayan, onunla oyun oynamaktan keyif alan ve bireysel farklılıklarına saygı duyan bir terapistle çocuğun etkileşime geçmesi daha kolaydır. Huzurlu ve mutlu olan çocuk artık etkileşime ve öğrenmeye hazırdır.