Hippoterapi, dünyadaki birçok merkezde mental veya fiziksel yapı ve fonksiyonlarında problemi olan bireylerin tedavisi amacıyla kullanılan bir terapi yöntemidir.


Hippoterapi eski yunan dilinde at(Hippos) kelimesinden türetilmiştir. Tarihsel olarak, atın tedavideki yararları MÖ. 460 yıllarında fark edilmiştir. 1950’lerden itibaren yoğun olarak kullanılan bu terapi yöntemi, bugün yurtdışında ve ülkemizde fizyoterapistlerin kontrolünde sık bir şekilde uygulanmaktadır.
Hippoterapi bireyin ihtiyaçları doğrultusunda kişi merkezli olarak hazırlanır. Bireyin seans sırasında ortaya çıkan sorunları, kas kuvveti, normal eklem hareketi, istek, motivasyon ve alışkanlıkları gibi kişisel özellikleri doğrultusunda belirlenir. Atın sırt hareketlerinin kullanılarak bireyin fiziksel yapı ve fonksiyonlarının geliştirilmesi veya yeniden kazandırılması hedeflenir.


Bu hedefler içerisinde; doğru duruş ve yürüyüş paterninin geliştirilmesine yardımcı olmak, pelvis ve kalça bölgesinin hareketliliğini artırmak, baş ve gövde kontrolünü artırmak, kas tonusu ve kas kuvvetini düzenlemek, duyu regülasyonu ve bütünlüğünü sağlamak, kardiovasküler sistem fonksiyonlarını geliştirmek, spastisite ve kontraktür oluşumunu azaltmak, mesane ve barsak kontrolünü artırmak, sosyal iletişim, kendine güven, empati becerilerini geliştirmek yer alır.


Bir hippoterapi seansı sırasında bir at ortalama 2000 tane adım veya hareket değişikliği yapar. Bu da binicinin 2000 tane adım attığı veya 2000 tane kas kontraksiyonu yaptığı anlamına gelir. Bu sayede bireyde kas kuvveti ve doğru yürüyüş paterni gelişir. Atın yürümesi ile üzerinde bulunan binicinin pelvisinden aldığı uyarılar gövdeye omuzlara ve başa iletilerek gövde kontrolünün gelişmesine olanak sağlar. Eklem hareketliliğini geliştirir. Atın yürüyüş hızı yönündeki değişimler binicinin uygun denge ve motor kontrol reaksiyonlarının gelişmesini sağlar. Hippoterapi, gastrointestinal sistem hastalıkları, kardiyovasküler sistem hastalıkları gibi farklı alanlardaki tedaviler için de alternatif olarak kullanılır.


Hipoterapi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

 • Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları
 • Multiple Sklerosis
 • Down Sendromu
 • Skolyoz
 • Serebral Palsi
 • Otizm
 • Hiperaktivite
 • Psikolojik Bozukluklar
 • Duyma Bozuklukları
 • Gelişimsel Nörolojik Bozukluklar
 • Mental Retardasyon
 • Omurilik Yaralanmaları
 • Öğrenme ve Konuşma Bozuklukları
 • Gelişim Anomalileri
 • Obezite

 • Yaş grupları ve uygulanacak olan tedavinin özelliğine göre Fizyoterapist, Dil-Konuşma Terapisti, Psikolog gibi sağlık profesyonellerine danışılmalı ve yardım alınmalıdır.

Bize Ulaşın: 0332 246 00 90

Derin Rehabilitasyon