Aynı zamanda öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi, bir bireyin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma, ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan bir özel öğrenme bozukluğudur.

Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, aynı zamanda dikkat ve hafızayı da etkileyebilir ve beynin dili işleyen bölgelerini etkiler.

Disleksi erken dönem  belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Okul öncesi çocuklar için;

 • Sesleri karıştırmakla birlikte kelime oluşturmadaki zorluk
 • Uzun kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz edememe
 • Bir hikayeyi olayların doğru sırasına göre yeniden anlatmanın zorluğu.
 • Yeni kelimeleri öğrenmekte gecikme
 • Tekerlemeleri öğrenmede ve söylemede güçlük

Okula başlayan çocuklarda da en yaygın disleksi belirtileri ise şunlardır:

 • Yaşına göre beklenen seviyenin altında okuyabilme,
 • Duyduklarını anlama ve kavramada sorunlar yaşama,  
 • Doğru kelimeyi bulma veya sorulara cevap oluşturmada zorluk çekme,
 • Çeşitli nesnelerin sıralamasını hatırlamada zorluk çekme,
 • Harfler veya kelimeler arasındaki benzerliklerle farklılıkları görmede / işitmede zorluk çekme
 • Heceleme ve imlada zorluk yaşama,
 • Okuma ödevlerini normalden uzun sürede tamamlama,
 • Okuma içeren faaliyetlerden kaçınma bulunur.

Gençler ve yetişkinlerde görülen bazı yaygın disleksi belirtileri ve semptomları arasında:

 • Okuma ya da yüksek sesle okuma sırasında güçlük çekme,
 • Yavaş ve zorla okuma/yazma
 • Hecelemede zorluk,
 • Okuma içeren faaliyetlerden kaçınma,  
 • İsimleri veya kelimeleri telaffuz edememe veya hatırlama zorlukları,  
 • Okumayı veya yazmayı içeren faaliyetleriçin beklenmedik sürelere ihtiyaç duyma,
 • Hikaye özetlemede zorluk,
 • Ezberlemede zorluk,   
 • Matematik problemlerini çözmede zorluk bulunur.

Detaylı bilgi almak ve eğitimlerimizden yararlanmak için bize ulaşın: 0332 246 00 87