Otizm de spor neden önemidir ?

Spor çocukta birçok becerinin gelişmesi açısından önemlidir. Kuvvet, denge, koordinasyon, çeviklik, çabukluk, esneklik gibi becerilerin gelişmesi çocuğun konuşmasına, sosyal becerilerine, etrafıyla daha fazla diyaloğa girmesini, gelişimsel birçok basamağa doğrudan olumlu etki sağlamaktadır. Çalışmalar ayrıca opsesif davranışları söndürmeye hiperaktiviteyi , saldırganlığı azaltmaya ve uyku düzenini sağlamaya […]